obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Knihovna pro školy

Pohádka o tom, jak se knihovna začala kamarádit se školou a školkou

Byla jednou jedna knihovna v obci Kvasice. Knihovna měla útulný příbytek v historickém domě na náměstí a návštěvám nabízela nepřeberné množství knih všech možných typů a žánrů – knihy pohádek, básniček, příběhů pro malé, starší i nejstarší čtenáře, knihy s obrázky, s návody, jak co dělat, s recepty na vaření, zkrátka nabídka pro každého hosta.

Jenže návštěvníků moc nepřicházelo, což knihovnu netěšilo a stávala se smutnější a tmavší, a taky zanedbanější. Jednoho dne se knihovna rozhodla, že si musí najít kamarády. To se lehce řekne, ale když knihovna neumí chodit, tak jak si má najít kamarády? Dumala a přemýšlela, četla v odborných časopisech a knihách a nakonec se rozhodla, že ideální kamarádkou knihovny by mohla být škola. Není daleko a o škole a knihovně se hodně psalo v časopisech i knihách.

Knihovna začala lákat blízkou školu na návštěvu různými atrakcemi – pasovala prvňáčky na čtenáře, zatelefonovala do školy a pozvala jednotlivé třídy na návštěvu, o prázdninách pro děti připravila různé hry a aktivity. Když se děti dozvěděly, jak se v knihovně chovat, mohly si vybrat knížky, které se jim líbily a prohlédnout si obrázky nebo i přečíst úryvek, který je často nalákal do knihovny i odpoledne po škole. Nejdříve ale přišly s paní učitelkou a poslechly si nějaký zajímavý příběh, často se potom vrátily s rodiči a vyřídily si průkazku do knihovny. Rodiče se také nechali nalákat knihami, a zatímco si děti hrály v dětském oddělení, rodiče si vybrali detektivku nebo román. A takto se všichni vraceli spokojení domů a potom zase do knihovny. Knihovna byla stále veselejší, zářila štěstím tak, že lákala více a více návštěvníků.

Škola i její mladší sestra školka se staly nejlepšími kamarádkami knihovny. Dnes už si tam kromě půjčování knížek chodí děti i hrát, povídat a číst odpoledne. Třetí třída chodí do knihovny pravidelně se svojí paní učitelkou Královou. Děti na čas vymění třídu za knihovnu, ve které

prezentují knížky, které si četly. Nedávno přinesly děti knihovně dárek – ilustrace k pohádce od Eduarda Petišky. Tu si poslechly v knihovně a ve škole ji ilustrovaly. Na oplátku knihovna pozvala paní spisovatelku Zuzanu Pospíšilovou, aby si s ní děti mohly popovídat.

Teď už knihovna není ani smutná, ani tmavá. Má totiž nejlepší kamarádky – školu a školku, a vypadá to, že děti nejen přivedou další návštěvníky, ale taky doma vesele čtou s rodiči, prarodiči a kamarády.

Krásná pohádka s dobrým koncem! Jak dokládají fotografie, pohádka není vymyšlená a ani v ní nevystupují žádné nadpřirozené bytosti.

Děkujeme škole a školce za inspiraci a spolupráci.

 3., 4. a 5. třída ZŠ Kvasice v knihovně - Co víme o stromech 

Téma podzim s MŠ Kvasice

ZŠ Oskol Kroměříž - 9. třídy Projekt Spáčil 2023

Do Kvasic znovu přijely tři skupiny deváťáků ze ZŠ Oskol v Kroměříži, aby se žáci poučili o tvorbě a rodišti spisovatele.

Beseda pro 1. a 2. třídy ZŠ Kvasice s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou

Motiv dětského hrdiny v literatuře - 6.třída ZŠ Kvasice

Březen - měsíc knihoven, knihovníků a čtenářů pro děti ze ZŠ Kvasice

Seminář o holocaustu pro deváté ročníky ZŠ Kvasice

Vánoční knihovna - 2.třída ZŠ Kvasice

Projekt Spáčil 9. třídy ZŠ Oskol Kroměříž

Čtenářský klub žáků ZŠ Kvasice v knihovně

Mateřská školka Kvasice v knihovně

Děti mě překvapily svou znalostí různých pohádek a schopností "číst obrázky". Společně jsme si přečetli knihovnickou pohádku a potom si děti vybíraly knížky, které by si chtěly přečíst.