obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Aktuality

První večer s Andersenem 24. března 2023

Bylo to velké dobrodružství – přijdou nebo nepřijdou děti a rodiče? Přišli, a v překvapujícím množství. Moc a moc děkujeme – knihovna se změnila v komunitní centrum, kde si lidé povídali, poslouchali pohádky, tvořili a byli spolu.

Velké díky patří všem předčítačům – panu starostovi, místostarostovi, paní vedoucí kulturní komise, Báře Kochaníčkové, Pavlu Ředinovi, Jindře Doleželové, Jiřímu Vojtkovi, Martinu Tomaštíkovi a Aničce Berkové. Všichni odvedli dobrou práci, i když v závěru už docházela „poslechová energie“.

Doufáme, že 2.ročník Noci s Andersenem v naší knihovně naváže na to, co se podařilo a budeme pokračovat společně.

Prázdninová knihovna 2022


Konec prázdnin je náročné období jak pro rodiče (ti řeší …kam s nimi?), tak pro jejich děti (ty se zase buď nemohou dočkat, až půjdou do školy, nebo jsou velice nešťastné, že už to zase začne). Chtěla jsem všem trochu ulevit a připravit něco zajímavého pro děti v knihovně.

Rozhodla jsem se pro variantu tří dopolední, což byla varianta, tzv. výzva. Tři dopoledne sama rozhodně nezvládnu, a navíc jsem určila dost velké věkové rozpětí účastníků od 5 do 11 let. Chtěla jsem oslovit i náctileté, ale to jsem nenechala na náhodě, takže jsem kontaktovala moje milé žákyně, které nastupují do 8. třídy. Různé věkové kategorie totiž potřebují různé příběhy, a proto si děvčata zavzpomínala na svoji oblíbenou četbu ve školce a na začátku školní docházky a vybrala své super knížky. Ty potom četla se skupinami dětí a vyráběla s nimi nejrůznější doplňky k příběhu. Takže v závěru tří dnů si děti odnesly své výrobky připomínající příběh a ukázaly ostatním, co slyšely a vyrobily. Bylo to veselé a zajímavé – viděli jsme komiksy, divadlo i kouzla. Než jsme však došli až na konec prázdninové knihovny, tak jsme se ještě podívali do zámku ve Kvasicích, paní vedoucí za námi přišla do knihovny a řekla nám něco o současných obyvatelích zámku. Taky jsme našli knihu jako poklad. Nebylo to jednoduché, děti musely splnit náročné úkoly na různých stanovištích v centru obce a nalezenou knihu musely jednotlivé skupiny nabídnout ostatním. Při prezentaci knih se ukázalo, že děti ovládají marketingové postupy a dovedou připravit přesvědčující reklamu.

Měla jsem radost, že se v knihovně něco děje a že se program dětem líbil. Moc děkuji za pomoc Kristýně, Marušce, Simči a Vendy, bez nich by to nešlo. Také děkuji za zájem a podporu obce Kvasice, rodičům a prarodičům, kteří děti přivedli, a hlavně účastníkům samotným – dětem. Byli jste všichni skvělí a už se těším na Prázdniny v knihovně 2023.