obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Aktuality

Pasování na čtenáře

Na konci května jsme u nás v knihovně přivítaly prvňáčky ze dvou tříd základní školy v Kvasicích, kteří byly u nás v knihovně pasováni na čtenáře. Důležitého úkolu pasování se zhostil pan starosta. Děti dostaly čtenářský glejt, novou knihu a také něco sladkého na zub.

Noc s Andersenem

Vyvrcholením oslav v březnu byla i v pořadí druhá Noc s Andersenem. Letos jsme se inspirovali knihou Petra Síse Robinson. Přečetli jsme si společně příběh a povídali jsme si o krásných ilustracích. Potom už následovala řada úkolů pro malé robinsony v knihovně – museli si postavit přístřešek, najít vhodné ošacení a exotické ovoce jako jídlo, zasadit si nová semínka, vyzdobit si kamaráda papouška, složit loď a vybrat si vhodnou tetovačku. Děti sice v knihovně nepřespaly, ale přesto si odpoledne a večer užily. My, knihovnice, tedy určitě ano. Už se těšíme na další Noc.

Moc děkujeme našim asistentům z 8. třídy ZŠ Kvasice – Elišce, Káje a Pájovi za pomoc.

ezen – měsíc čtenářů, knih a knihoven

Jako každý březen se v knihovně v Kvasicích oslavovalo. Pozvali jsme děti ze školy i školky. V tomto roce jsme společně vzpomínali na Eduarda Petišku, který má sté výročí narození. Podívali jsme se na jeho knížky v knihovně a přečetli jsme si pohádku O Mařence. Zahráli jsme si i pantomimu. Dětem se v nově vymalované knihovně líbilo.

Jarní prázdniny v knihovně

Cestovatelská beseda s rodinou Márových na téma Japonsko

Perníčky v knihovně 26.11.2023

Beseda se spisovatelkou a scénáristkou Naďou Horákovou v knihovně

Beseda se známou spisovatelkou historických detektivek a spolu scénáristkou úspěšného televizního seriálu Policie Modrava proběhla u nás v knihovně 27.11. 2023. Beseda byla financována Knihovnou Kroměřížska z grantové podpory Zlínského kraje.

Beseda s Petrem Nazarovem - 8. listopadu 2023

Beseda byla organizována pod hlavičkou Knihovny Kroměřížska a financována z dotace Zlínského kraje na podporu kultury.

Prázdninová knihovna 2023

Od 28.8. do 30.8. 2023 opět proběhla Prázdninová knihovna. Sešlo se 19 dětí a 5 asistentek (žákyně 9.třídy). Program se soustředil na 3 H - historie, hry a hledání. První den jsme využili novou historickou trasu v centru Kvasic, na níž se děti snažily využívat nejen popisné tabule, ale také QR kódy. Všechny získané informace potom děti využily při výtvarné tvorbě s paní Šuterovou, profesionální malířkou.

Druhý den jsme si hráli - využili jsme hry v knihovně a následně děti vytvářely ve skupinách své vlastní hry.

Poslední den byl hledací. Děti ve skupinách absolvovaly honbu za knihou v zámeckém parku a své knihy potom našly v knihovně. Součástí hodnocení honby byly i dětmi vytvořené reklamy na knihy.

Myslíme si, že se Prázdninová knihovna opět vydařila. Přijďte se podívat do knihovny na výrobky.

Pasování prvňáčků na čtenáře

14. června 2023 byli žáci 1.A a 1.B třídy ZŠ Kvasice pasováni na čtenáře. Pasování proběhlo až po důkladném ověření jejich čtenářských dovedností. Porota, která se skládala z přísných knihovnic Místní knihovny obce Kvasice a pana starosty v roli hlavního pasovače, ohodnotila výstupy jednotlivých tříd jako vysoce kvalitní a zasluhující uznání. Vše potvrdili i rodiče a rodinní příslušníci, kteří se v hojném počtu zúčastnili slavnosti na Sokolovně v Kvasicích. Děti přišel podpořit potleskem i vlídným slovem pan ředitel školy. Děti společně přečetly slib čtenářů a v závěru poděkovaly svým třídním učitelkám p. uč. Hudcové a p. uč.Hradečné.

Knihovnice se radovaly z nových čtenářů a těšily se, že je budou vídat v knihovně. Jejich přísné tváře se změnily na šťastné úsměvy .

První večer s Andersenem 24. března 2023

Bylo to velké dobrodružství – přijdou nebo nepřijdou děti a rodiče? Přišli, a v překvapujícím množství. Moc a moc děkujeme – knihovna se změnila v komunitní centrum, kde si lidé povídali, poslouchali pohádky, tvořili a byli spolu.

Velké díky patří všem předčítačům – panu starostovi, místostarostovi, paní vedoucí kulturní komise, Báře Kochaníčkové, Pavlu Ředinovi, Jindře Doleželové, Jiřímu Vojtkovi, Martinu Tomaštíkovi a Aničce Berkové. Všichni odvedli dobrou práci, i když v závěru už docházela „poslechová energie“.

Doufáme, že 2.ročník Noci s Andersenem v naší knihovně naváže na to, co se podařilo a budeme pokračovat společně.

Prázdninová knihovna 2022


Konec prázdnin je náročné období jak pro rodiče (ti řeší …kam s nimi?), tak pro jejich děti (ty se zase buď nemohou dočkat, až půjdou do školy, nebo jsou velice nešťastné, že už to zase začne). Chtěla jsem všem trochu ulevit a připravit něco zajímavého pro děti v knihovně.

Rozhodla jsem se pro variantu tří dopolední, což byla varianta, tzv. výzva. Tři dopoledne sama rozhodně nezvládnu, a navíc jsem určila dost velké věkové rozpětí účastníků od 5 do 11 let. Chtěla jsem oslovit i náctileté, ale to jsem nenechala na náhodě, takže jsem kontaktovala moje milé žákyně, které nastupují do 8. třídy. Různé věkové kategorie totiž potřebují různé příběhy, a proto si děvčata zavzpomínala na svoji oblíbenou četbu ve školce a na začátku školní docházky a vybrala své super knížky. Ty potom četla se skupinami dětí a vyráběla s nimi nejrůznější doplňky k příběhu. Takže v závěru tří dnů si děti odnesly své výrobky připomínající příběh a ukázaly ostatním, co slyšely a vyrobily. Bylo to veselé a zajímavé – viděli jsme komiksy, divadlo i kouzla. Než jsme však došli až na konec prázdninové knihovny, tak jsme se ještě podívali do zámku ve Kvasicích, paní vedoucí za námi přišla do knihovny a řekla nám něco o současných obyvatelích zámku. Taky jsme našli knihu jako poklad. Nebylo to jednoduché, děti musely splnit náročné úkoly na různých stanovištích v centru obce a nalezenou knihu musely jednotlivé skupiny nabídnout ostatním. Při prezentaci knih se ukázalo, že děti ovládají marketingové postupy a dovedou připravit přesvědčující reklamu.

Měla jsem radost, že se v knihovně něco děje a že se program dětem líbil. Moc děkuji za pomoc Kristýně, Marušce, Simči a Vendy, bez nich by to nešlo. Také děkuji za zájem a podporu obce Kvasice, rodičům a prarodičům, kteří děti přivedli, a hlavně účastníkům samotným – dětem. Byli jste všichni skvělí a už se těším na Prázdniny v knihovně 2023.