obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Deník knihovnice

Z deníku knihovnice I.

Z deníku knihovnice

Podzim se kromě barevnosti a sychravého počasí vyznačuje i tím, že se do školy vracejí žáci a studenti. Jako knihovnice-začátečnice jsem se těšila na frontu před knihovnou, v níž se bude mladá generace předbíhat, aby získala oblíbené knižní svazky požadované školou. Zkušenost ukázala, že mladá generace vládne především počítačovou gramotností a knihy si stahuje, spíše než půjčuje v knihovně. A také jsem zjistila, že mladí lidé už dovedou delegovat nejrůznější úkoly na členy svých rodin. Takže místo žáků a studentů do knihovny chodili spíše jejich rodiče a prarodiče.

No co, když nejde Mohamed k hoře…, musí jít knihovnice za žáky a studenty. V říjnu jsem pozvala žáky 9-tých tříd ze ZŠ Oskol v Kroměříži na čtenářský workshop nazvaný Po stopách Jindřicha Spáčila, v němž kromě čtení povídky Velocipéd stroj rychlonohý, žáci vyrazili po stopách spisovatele a seznámili se s cyklistickým terénem, který hraje v povídce hlavní roli.

Začátkem listopadu přišli do knihovny žáci 4. a 5. třídy ZŠ Kvasice se svými vyučujícími. Bylo to milé setkání s dětmi, které rády čtou a o knížkách si povídají. Přečetli jsme si společně čarodějnickou pohádku o knihovně, děti ukázaly, že se v knihovně vyznají a dobře se orientují i ve výběru knížek. Tak doufám, že se stanou častými návštěvníky knihovny. Ve spolupráci s obcí jsme jim zakoupili do dětského oddělení barevný, flexibilní dětský sedací nábytek, takže děti si mohou v knihovně i pohodlně číst. Výběr dětské literatury, naučné i beletrie, je opravdu veliký.

Jako zastupující knihovnice jsem absolvovala knihovnický kurz v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Seznámila jsem se s tím, jak udržovat a rozšiřovat knižní fond a co dělat, aby lidé měli zájem do knihovny chodit. Inspirace to byla veliká a první změny už budou k vidění v průběhu listopadu a prosince. V naší knihovně proběhla aktualizace knižního fondu a některé zajímavé vyřazené tituly nabídneme ZŠ Kvasice, Komunitnímu domu seniorů, ale i široké veřejnosti formou knižní burzy. Sledujte plakáty a zprávy obecního úřadu. V knihovně si budete brzy moci vypůjčit nejnovější tituly z oblasti beletrie, detektivních románů, historických ság a dalších populárních žánrů. Aktuální informace získáte na nové webové stránce knihovny.

Doufám, že si i v předvánočním shonu najdete čas na čtení a návštěvu knihovny. Zajímá mě také, co bych mohla nabídnout a jak knihovnu vylepšit. Jestli máte nějaké nápady, prosím, vyplňte dotazník na webu nebo v tištěné podobě (získáte v knihovně).

Přeji všem krásný advent a spoustu knih pod stromečkem, protože jak praví můj oblíbený J.A. Komenský: „Dobré knihy jsou vpravdě brusem rozumu, pilníkem soudnosti, balšámem očí, nálevkami moudrosti, zrcadlem cizích myšlení, oprávcem pak našich myšlenek vlastních“.

Naďa Vojtková